Hoe werkt PsyDirect?

PsyDirect heeft een heldere opbouw, handige functies en bevat een voor de POH-GGZ herkenbaar begrippenkader. PsyDirect is daardoor gebruiksvriendelijk. Het motto van PsyDirect is dan ook: gewoon doen!

PsyDirect: een duidelijke opbouw

 • Bekijk afbeelding

  Patiëntenoverzicht

  Op het startscherm ziet u een overzicht van alle ingevoerde patiënten. U kunt een bestaande patiënt selecteren of een nieuwe patiënt invoeren.

 • Bekijk afbeelding

  Vraagverheldering

  In dit onderdeel kunt u de klachten en problemen van de cliënt aangeven en toelichten. Op basis daarvan wordt een cliëntprofiel vastgesteld. Vervolgens bepaalt u de vervolgstap: behandelen, doorverwijzen en/of begeleiden.

 • Bekijk afbeelding

  Verwijzing

  Verwijst u door, dan kunt dit registreren. Bij het opstellen van een verwijsbrief kunt u (onderdelen van) het zorgdossier toevoegen. De resultaten van de verwijzing kunt u vervolgens bijhouden.

 • Bekijk afbeelding

  Behandeling

  Wanneer u als POH-GGZ zelf behandeling of begeleiding inzet, dan kunt u een behandelplan opstellen en de consulten registreren.

Praktische functies van PsyDirect

Terugkoppeling naar het HIS

Terugkoppeling naar het HIS

PsyDirect is een zelfstandige applicatie die naast het HIS gebruikt wordt. De declaratie van consulten wordt vanuit het HIS gedaan. Per 2014 kan dit ook vanuit PsyDirect. De inhoudelijke registratie vindt verder volledig plaats in PsyDirect. PsyDirect beschikt over export functie waarmee het ‘PsyDirectdossier’ teruggekoppeld kan worden naar het HIS van de huisarts. Zo beschikt de huisarts over een adequaat overzicht van de inzet ten behoeve van de ‘verwezene’.

Sociale kaart

Sociale kaart

PsyDirect biedt de mogelijkheid om een sociale kaart in te voeren. In deze functie, Zorgkaart genoemd, kunt u gegevens invoeren zoals domein (maatschappelijk werk, Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ), naam van de organisatie, naam behandelaar, functie en contactgegevens. De Zorgkaart kunt u als gebruiker zelf invoeren en bijhouden. Indien u al over een sociale kaart beschikt, dan kunnen wij deze voor u desgewenst ook importeren in PsyDirect. De gegevens uit de Zorgkaart kunt u selecteren bij het opstellen van een verwijsbrief. Zodoende kunt u alle benodigde gegevens en informatie in de brief zetten.

Rapportage

Rapportage

PsyDirect biedt verschillende rapportagefuncties:
Van iedere patiënt kunt u het dossier exporteren naar PDF.
U kunt een overzicht van de caseload uitdraaien.
Managementrapportages kunt u op drie niveaus genereren: gebruikersniveau (POH-GGZ), praktijkniveau (huisartsenpraktijk of groep) en organisatieniveau (gezondheidscentrum, koepel van centra of zorggroep). Bijvoorbeeld het aantal patiënten, de meest voorkomende klachten, het gemiddeld aantal consulten, het aantal verwezen patiënten en waarnaar verwezen is.

Meerdere praktijken

Meerdere praktijken

Poh’s-ggz werken vaak op meerdere praktijken. In PsyDirect kunt u eenvoudig schakelen tussen de zorgdossiers van verschillende praktijken. Wanneer u over een patiënt van ‘de andere praktijk’ moet afstemmen kunt u gewoon het dossier openen. Ook het bijwerken van dossiers is daarmee niet locatie gebonden.

Voordelen van PsyDirect

PsyDirect. Gewoon doen.

PsyDirect is een product van Zorggroep Gelders Rivierenland

PsyDirect Heuningstraat 9 4051CA Ochten

T0344 – 64 58 02 F084 - 87 09 989 E