Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Dit kunnen algemene vragen zijn of vragen over technische en juridische aspecten van PsyDirect zoals minimale systeemeisen, licensering van PsyDirect, gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en copyright. Staat uw vraag er niet bij? Meer weten?

 1. 1

  Hoe wordt PsyDirect op mijn locatie geïnstalleerd?

  PsyDirect is een web-based systeem, dus online toegankelijk, en hoeft niet geïnstalleerd te worden op uw computer.

 2. 2

  Wat zijn de computer- of systeemeisen voor PsyDirect?

  U kunt PsyDirect gebruiken vanaf iedere computer, voorzien van een internetbrowser en een internetverbinding. PsyDirect is te gebruiken met onder andere de volgende internetbrowsers:
  • Microsoft Internet Explorer (minimaal versie 7, aangeraden is versie 9 of hoger)
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Safari
  • Opera


  Een beeldscherm met een resolutie van minimaal 1024x768 wordt aangeraden.

 3. 3

  Wat voor soort overeenkomst sluit ik af om gebruik te maken van PsyDirect?

  Een leveringsovereenkomst waarin alle wederzijdse voorwaarden en vereisten zijn opgenomen. De overeenkomst is jaarlijks op te zeggen.

 4. 4

  Hoe werkt de terugkoppeling naar het HIS?

  Vanuit PsyDirect kan het dossier of (te selecteren) onderdelen ervan worden teruggekoppeld naar het HIS. Dit geschiedt via een zorgmailbericht dat in het HIS als zodanig verschijnt. Dit kan in het dossier van de betreffende patiënt als bericht worden opgeslagen.

 5. 5

  Krijg ik een instructie hoe het systeem werkt wanneer ik met PsyDirect ga werken?

  Er wordt een handleiding beschikbaar gesteld en bij start kan een instructie gegeven worden.

 6. 6

  Hoe is de privacy gewaarborgd?

  PsyDirect wordt beheerd conform de geldende privacy-vereisten, welke ook opgenomen zijn in de Leveringsovereenkomst. U kunt onze privacyverklaring online bekijken: https://handleiding.psydirect.nl/privacy-9

 7. 7

  Wanneer er meer dan één POH-GGZ in een praktijk werkt, kunnen die dan allebei bij de dossiers van die praktijk?

  In PsyDirect kunnen meerdere POH's-GGZ met eigen inlog in dezelfde dossiers werken. Wie op welk moment in welk dossier gewerkt heeft, is te zien in het log.

 8. 8

  Kan ik vanuit PsyDirect screeningslijsten invullen?

  Naast de invul- en registratiemogelijkheden in PsyDirect, wordt binnenkort de functie ‘aanvullende screening’ toegevoegd waarmee een gevalideerd screeningsinstrument gebruikt kan worden voor verwijzing naar GGZ.

 9. 9

  Hoe declareer ik de gedane consulten?

  Omdat de contractering van de module POH-GGZ via huisartsen wordt afgesloten, worden consulten worden via het HIS gedeclareerd. Indien de contractering niet via de huisartsenpraktijken maar bijvoorbeeld via de zorggroep loopt, kan de optie 'declaratie' worden ingebouwd.

 10. 10

  Wat voor rapportages kan ik uitdraaien vanuit PsyDirect?

  Er zijn twee mogelijkheden. Een uitdraai (in Microsoft Excel) van alle ingevoerde data en een managementrapportage waarin aantallen en percentages gegeven worden over ingevoerde patiënten, consulten, verwijzingen en waarnaar. Met de rapportages kan goed inzicht verkregen worden in patiëntenstromen en de kenmerken daarvan.

 11. 11

  Is de helpdesk altijd bereikbaar?

  De helpdesk is op kantoortijden bereikbaar via helpdesk@psydirect.nl

 12. 12

  Hoe vaak wordt er een update gedaan en op welke tijdstippen vindt onderhoud plaats?

  Updates worden eens per kwartaal uitgevoerd.

 13. 13

  Kan de huisarts zelf ook in PsyDirect?

  De kerngebruiker is de POH-GGZ. De POH-GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts. De inloggegevens van de POH-GGZ zijn daarmee voor de praktijk en te gebruiken door de huisarts. 

 14. 14

  Welke partijen gebruiken nu PsyDirect?

  Gezondheidscentra en huisartsen zorggroepen die ook POH's-GGZ leveren aan leden. PsyDirect kan ook gewoon op huisartsenpraktijkniveau worden afgenomen.

 15. 15

  Wanneer er een zorggroep gebruik maakt van PsyDirect, is er dan een beheerder vanuit de organisatie nodig?

  Een aanspreekpunt, bijvoorbeeld een manager, is zowel voor gebruikers als voor PsyDirect van belang om vragen en communicatie goed te laten verlopen. Zeker in de eerste fase.

 16. 16

  Wanneer PsyDirect op grotere schaal (bijv. zorggroep) geïmplementeerd wordt, wat moet er vooraf en in de eerste fase geregeld worden?

  Indien een nieuw systeem grootschalig wordt ingevoerd, is het in het algemeen noodzakelijk om projectleiding te geven aan dit proces. Ook bij de invoering van PsyDirect. Een goede voorbereiding is noodzakelijk. Bijvoorbeeld alle noodzakelijke gegevens zoals deelnemende praktijken waaronder zorgmailnummers, namen gebruikers en (desgewenst) gegevens verwijzers. Adequate communicatie en voorlichting naar betrokkenen is essentieel. Op basis van offerte kan deze rol ook vanuit PsyDirect ingevuld worden. In de voorbereiding is het gewenst om sowieso het plan van aanpak en de communicatie met PsyDirect af te stemmen.

Meer weten?

PsyDirect. Gewoon doen.

PsyDirect is een product van Zorggroep Gelders Rivierenland

PsyDirect Heuningstraat 9 4051CA Ochten

T0344 – 64 58 02 F084 - 87 09 989 E